MANGANO

SLIEMA, MALTA

Design - Simon Grech, Daniel Lupi

Photography - Chris Sant Fournier